1-04

פתיחת תיקים

יעוץ והדרכה לעסקים, עמותות וחברות, פתיחת תיקים ברשיות המס

2-04

הנהלת חשבונות ושכר

עוסק פטור, עוסק מורשה, חברות, הנהלת חשבונות, שכר ודיווחים לרשויות המס

3-04

יעוץ עסקי

 בניית תוכנית עסקית, ליווי בהגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה ועוד …

הצהרת הון

עריכת הצהרות הון תוך ליווי והדרכה לעצמאיים ובעלי שליטה

5-04

החזרי מס

הגשת דוחות החזרי מס לשכירים, פנסיונרים ובעלי פטורים שונים תוך מיצוי מלא הטבות המס

דוחות שנתיים

חברות – ביקורת סקירה ועריכת דוחות כספיים

עמותות – ביקורת , סקירה ,עריכת דוחות כספיים ודיווחים לרשם העמותות.

עצמאיים – מיצוי מלא הטבות המס

פתיחת תיקים

יעוץ והדרכה לעסקים, עמותות וחברות, ופתיחת תיקים ברשיות המס

4-04

הצהרת הון

עריכת הצהרות הון תוך ליווי והדרכה לעצמאיים ובעלי שליטה

2-04

הנהלת חשבונות ושכר

עוסק פטור, עוסק מורשה חברות, הנהלת חשבונות, שכר ודיווחים לרשויות המס

3-04

יעוץ עסקי

 בניית תוכנית עסקית, ליווי בהגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה ועוד …

5-04

החזרי מס

הגשת דוחות החזרי מס לשכירים, פנסיונרים ובעלי פטורים שונים תוך מיצוי מלא הטבות המס

6-04

דוחות שנתיים

חברות – ביקורת סקירה ועריכת דוחות כספיים

עמותות – ביקורת , סקירה ,עריכת דוחות כספיים ודיווחים לרשם העמותות.

עצמאיים – מיצוי מלא הטבות המס